Licencijos, leidimai

PARAIŠKA DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
PARAIŠKA DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
PARAIŠKA DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS GALIOJIMO PANAIKINIMO
PRAŠYMAS DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS GALIOJIMO SUSTABDYMO
PARAIŠKA DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PAPILDYMO
PARAIŠKA DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PATIKSLINIMO
PRANEŠIMAS DĖL LICENCIJOJE VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS NURODYTOS VEIKLOS ATNAUJINIMO IR LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO
PRANEŠIMAS APIE KETINIMĄ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA SU TABAKO GAMINIAIS SUSIJUSIAIS GAMINIAIS
PRANEŠIMAS APIE KETINIMĄ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO  GAMINIAIS
ATMINTINĖ DĖL TABAKO PREKYBOS LICENCIJAVIMO

Visus Kalvarijos savivaldybės administracijos išduotus leidimus ir licencijas galite rasti čia.

Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMAS

2023 m. išoriniai reklamai išduoti leidimai:

  1. Kalvarijos savivaldybės mero 2023 m. birželio 2 d. potvarkis Nr. M-89 (2.4 E).

                

                              

Atnaujinta: 2024-06-13, 15:00:00