Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Teisinė pagalba

Pirminę teisinę pagalbą Kalvarijos savivaldybėje teikia Kalvarijos savivaldybės administracijos tarnautojai.

Kalvarijos savivaldybės gyventojai dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo gali kreiptis į 231 kabinetą, Laisvės g. 2, Kalvarijoje, pirmadienį - ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 8.00-15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 - 12.45 val.)
Kiekvieną antradienį ir trečiadienį papildomai prašymai dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo priimami nuo 17.00 iki 18.00 val. 214 kabinete.Pirminė teisinė pagalba

Vadovaujantis Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos įstatymu (toliau - VGTPĮ), Kalvarijos savivaldybėje teikiama pirminė teisinė pagalba.
Pirminė teisinė pagalba - tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Ši teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo bei taikos sutarties parengimą.
Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.

 Kam ir kokiomis sąlygomis teikiama teisinė pagalba

Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, neprivalo deklaruoti savo pajamų ir turto.
Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba, jei asmuo neturi gyvenamosios vietos, į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, vykdomąją instituciją. Pirminė teisinė pagalba suteikiama iš karto, kai asmuo kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją. Jei nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, ne vėliau kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos.

Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti ne ilgesnė kaip viena valanda. Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto asmens sprendimu.
Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.
Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

  Dokumentai, reikalingi pirminei teisinei pagalbai gauti
Asmeniui, besikreipiančiam pirminės teisinės pagalbos, reikalingi šie dokumentai: 1) Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba ES valstybės narės piliečio pasas, arba šių asmenų asmens tapatybės kortelė; kitos užsienio valstybės piliečio pasas ir leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje (arba kitoje ES valstybėje) (VGTPĮ 11 str. 1 dalis).
2) Asmens gyvenamąją vietą įrodantis dokumentas: spaudas pase arba pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo neturi gyvenamosios vietos, jam pateikti tokio dokumento nereikia (VGTPĮ 15 str. 1 dalis).

Antrinė teisinė pagalba

Kalvarijos savivaldybės gyventojai turi galimybę gauti ir nemokamą antrinę teisinę pagalbą (atstovavimas byloje ir pan.).

Antrinė teisinė pagalba - dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos priima Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus kontaktiniai duomenys Kęstučio g. 21, Kaunas, Tel. (8 37) 408 601.

Daugiau informacijos apie pirminę ir antrinę teisinę pagalbą galima gauti Kalvarijos savivaldybės administracijoje, adresu:
Laisvės g. 2, Kalvarija, kab. 231, bei pasinaudojus nuoroda: http://www.teisinepagalba.ltt

Atnaujinta: 2023-05-23, 14:23:46