Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Kalvarijos savivaldybės tarybos 12-ojo posėdžio darbotvarkė

2023 - 12 - 15

Kalvarijos savivaldybės tarybos 12-ojo posėdžio,
vyksiančio 2023 m. gruodžio 22 d.  9.00 val.
Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),
darbotvarkė

  

1. Dėl  nekilnojamojo turto nurašymo  (Nr. 219).
2. Dėl būstų pirkimo (Nr. 220).
3. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijai  (Nr. 221).
4. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Kalvarijos savivaldybės viešajai bibliotekai“ 1 punkto pakeitimo (Nr. 222).
5. Dėl Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kelio ir kelio statinio projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbams prioriteto teikimo kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių ir kelių statinių atžvilgiu nustatymo, kai dalis išlaidų padengiama fizinių ir (ar) juridinių asmenų lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 223).
6. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo asociacijai visuomeninei organizacijai Liubavo bendruomenei panaudos pagrindais (Nr. 226).
7. Dėl leidimo įregistruoti buveinę (Nr. 227).
8. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Kalvarijos komunalininkas“ (Nr. 230).
9. Dėl Kelių (gatvių) įtraukimo į Kalvarijos savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 233).
10.Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijai  (Nr. 238).
Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio skyriaus vedėjas.

11.Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-83 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės šeimos politikos stiprinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 225).
Pranešėjas Zenius Sadauskas, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius.

12.Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T-139 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės apdovanojimų komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 228).
Pranešėja Irena Skroblienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja.

13.Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-183 (1.5E) „Dėl Mokesčių lengvatų komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 229).
14.Dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas“ atleidimo nuo mokesčių (Nr. 239).
15.Dėl Sūduvos motokroso klubo atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio (Nr. 240).
16.Dėl Kalvarijos savivaldybės 2023 metų biudžeto tikslinimo (Nr. 241).
17.Dėl Vazniškių žemės ūkio bendrovės atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio (Nr. 243).
Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

18.Dėl sovietinių simbolių ir istorinės tiesos neatitinkančių užrašų pašalinimo Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietose Kalvarijos savivaldybės teritorijoje (Nr. 231).
19.Dėl Kalvarijos savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų, parduodamų viešo aukciono būdu, sąrašo patvirtinimo (Nr. 235).
20.Dėl įgaliojimų suteikimo (Nr. 236).
Pranešėjas Valdas Naumavičius, Architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas.

21.Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T-126 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos peticijų komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 232).
22.Dėl Kalvarijos savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo (Nr. 244).
Pranešėja Inga Lanskoronskė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

23.Dėl Kalvarijos savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir  nuostatų tvirtinimo (Nr. 234).
24.Dėl Kalvarijos savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo ir nuostatų tvirtinimo (Nr. 237).
Pranešėja Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė, Savivaldybės gydytoja.

25.Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo (Nr. 242).
Pranešėja Erika Stankevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

  

Meras                                                                                                     Nerijus Šidlauskas

Atnaujinta: 2023-12-15 11:24:22