Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Kalvarijos savivaldybės tarybos 11-ojo posėdžio darbotvarkė

2023 - 11 - 23

Kalvarijos savivaldybės tarybos 11-ojo posėdžio,
vyksiančio 2023 m. lapkričio 30 d.  9.00 val.
Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),
darbotvarkė

  

1. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo (Nr. 195).
2. Dėl Kalvarijos savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo (Nr. 205).
3. Dėl Kalvarijos savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 213).
4. Dėl Kalvarijos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo sąmatos pakeitimo (Nr. 215).
Pranešėjas Valdas Naumavičius, Architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas - vyriausiasis architektas.

5. Dėl Kalvarijos savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo (Nr. 196).
6. Dėl pritarimo Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategijos projektui ir dalinio finansavimo (Nr. 200).
7. Dėl pritarimo Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „(Ne)pasiklydę parodų labirintuose“ (Nr. 202).
Pranešėja Rūta Kučinskienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

8. Dėl Kalvarijos meno mokyklos atlygintinai teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (Nr. 197).
9. Dėl Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų nustatymo (Nr. 199).
10. Dėl Kalvarijos gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo (Nr. 203).
11. Dėl Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo (Nr. 210).
12. Dėl Premijų Kalvarijos savivaldybės sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 211).
13. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Ugdymo priemonės mokykloms“ partnerio teisėmis (Nr. 212).
Pranešėja Erika Stankevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. 

14. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-5 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės užimtumo didinimo 2023 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 198).
15. Dėl Globėjams (rūpintojams) ir budinčiam globotojui finansinės paramos teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 204).
16. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl Nepanaudotų Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos“ pakeitimo (Nr. 208).
17. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-2 (1.5E) ,,Dėl Maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Kalvarijos savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo (Nr. 209).
Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja. 

18. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijai (Nr. 201).
19. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijai (Nr. 206).
Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio skyriaus vedėjas.

20. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-25 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės 2023 metų šeimos stiprinimo programos ir Kalvarijos savivaldybės 2022 metų šeimos stiprinimo programos ataskaitos tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 207).
Pranešėjas Zenius Sadauskas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas).

21. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2023 metų biudžeto tikslinimo (Nr. 214).
Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

22. Dėl Kalvarijos savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rėmimo tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. 216).
23. Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro, viešosios įstaigos Sangrūdos ambulatorijos reorganizavimo prijungiant prie viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės (Nr. 217).
Pranešėja Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

  

Meras                                                                                                     Nerijus Šidlauskas

Atnaujinta: 2023-11-23 16:38:17