Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Kalvarijos savivaldybės tarybos 13-ojo posėdžio darbotvarkė

2024 - 01 - 18

Kalvarijos savivaldybės tarybos 13-ojo posėdžio,
vyksiančio 2024 m. sausio 26 d.  9.00 val.
Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),
darbotvarkė


1.  Dėl pritarimo projektui „Mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone Kalvarijos savivaldybėje“ (Nr. 1).
2.  Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-196 (1.5E) „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ pakeitimo (Nr. 15).
Pranešėja Rūta Kučinskienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

3.  Dėl pritarimo Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitai (Nr. 2).
Pranešėja Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė, Savivaldybės gydytoja.

4.  Dėl pritarimo dalyvauti projekte pagal kvietimą Nr. 10-013-P „Vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas“ partnerio teisėmis (Nr. 3).
5.  Dėl Kalvarijos savivaldybės kultūros centro veiklos prioritetų tvirtinimo (Nr. 4).
6.  Dėl Kalvarijos savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo (Nr. 10).
7.  Dėl sutikimo reorganizuoti Kalvarijos sporto centrą (Nr. 11).
8.  Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009-04-02 sprendimo Nr. T-41-16 „Dėl Kalvarijos kultūros centro akreditavimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. 12).
9.  Dėl Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2024-2026 metų programos patvirtinimo (Nr. 13).
Pranešėja Erika Stankevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

10. Dėl Kalvarijos miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo (Nr. 5).
Pranešėjas Valdas Naumavičius, Architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas.

11. Dėl Kalvarijos savivaldybės užimtumo didinimo 2024 m. programos patvirtinimo (Nr. 6).
12. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-2(1.5E) ,,Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Kalvarijos savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo (Nr. 7).
13. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 8).
Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

14. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Kalvarijos savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo “ pripažinimo netekusiu galios (Nr. 9).
Pranešėja Inga Lanskoronskė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

15. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-29-14 „Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. 14).
Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

Meras                               Nerijus Šidlauskas

Atnaujinta: 2024-01-22 10:14:53