Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Kalvarijos savivaldybės tarybos 5-ojo posėdžio darbotvarkė

2023 - 05 - 18

Kalvarijos savivaldybės tarybos 5-ojo posėdžio,

vyksiančio 2023 m. gegužės 26 d.  9.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

1. Dėl Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. 92).
Pranešėja Viktorija Rimavičienė, vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė).

2. Dėl Kalvarijos savivaldybės šeimos politikos stiprinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo (Nr. 93).
Pranešėjas Zenius Sadauskas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas).

3. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 9 d. sprendimo Nr. T-82 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 94).
4. Dėl Kalvarijos savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 95).
5. Dėl 2023-2024 mokslo metų pradžios ir trukmės Kalvarijos meno mokykloje nustatymo (Nr. 96).
6. Dėl Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo (Nr. 98).
7. Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 99).
Pranešėja Erika Stankevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

8. Dėl Kalvarijos socialinės globos namų (Nr. 97).
Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

9. Dėl Kalvarijos savivaldybės strateginio planavimo rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo (Nr. 101).
Pranešėja Rūta Kučinskienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

10. Dėl pritarimo Kalvarijos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai (Nr. 103).
Pranešėjas Arūnas Lukoševičius, Architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas - vyriausiasis architektas.

11. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. 104).
12. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-39 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų skyrimo“ papildymo (Nr. 100).
13. Dėl Kalvarijos savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 102).
14. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo (Nr. 46).
15. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo (Nr. 47).
Pranešėja Inga Lanskoronskė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

 

Meras                                                                                                     Nerijus Šidlauskas

Atnaujinta: 2023-05-18 16:02:50