Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Kalvarijos savivaldybės tarybos 4-ojo posėdžio darbotvarkė

2023 - 05 - 11

Kalvarijos savivaldybės tarybos 4-ojo posėdžio,

vyksiančio 2023 m. gegužės 12 d.  13.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

  1. Dėl Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. 77).

Pranešėja Janina Bukevičienė, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas.

 

    2. Dėl Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. 78).

Pranešėja Laima Karpavičienė, Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė.

 

    3. Dėl Kalvarijos savivaldybės kultūros centro 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. 79).

Pranešėja Laima Kupstienė, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro direktorė.

 

    4. Dėl Kalvarijos sporto centro 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. 80).

Pranešėjas Edvardas Venslova, Kalvarijos sporto centro direktorius.

 

    5. Dėl Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio (Nr. 81).

Pranešėja Oksana Vasiliauskienė, Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė.

 

    6. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriumi pratęsimo (Nr. 82).

    7. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba pratęsimo (Nr. 83).

    8. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijai ir jo vertės padidinimo (Nr. 86).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio skyriaus vedėjas.

 

    9. Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos (Nr. 84).

    10. Dėl Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo komisijos (Nr. 85).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

 

    11. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2021-2023 metų programos ir koordinavimo grupės patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 87).

Pranešėja Erika Stankevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

 

    12. Dėl Kalvarijos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. 89).

    13. Dėl pritarimo teikiamai kandidatūrai į Kalvarijos savivaldybės vicemero pareigas (Nr. 90).

    14. Dėl pritarimo teikiamai kandidatūrai į Kalvarijos savivaldybės vicemero pareigas (Nr. 91).

Pranešėja Inga Lanskoronskė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

 

    15. Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. 88).

Pranešėjas Gintaras Zavistauskas, savivaldybės administracijos direktorius.

 

 

 

Meras                                                                                                     Nerijus Šidlauskas

Atnaujinta: 2023-05-12 10:59:14