Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Kalvarijos savivaldybės tarybos 7-ojo posėdžio darbotvarkė

2023 - 07 - 21

Kalvarijos savivaldybės tarybos 7-ojo posėdžio,

vyksiančio 2023 m. liepos 28 d.  9.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

1.  Dėl Kalvarijos socialinės globos namų (Nr. 97).
2.  Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-46-9 „Dėl specialiojo transporto paslaugų skyrimo ir teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 131).
3.  Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-2 (1.5E) „Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Kalvarijos savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo (Nr.143).
4.  Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-4(1.5E) „Dėl prevencinių socialinių paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 145).
     Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

5.  Dėl Renginių organizavimo Kalvarijos savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo (Nr. 130).
6.  Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-34 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 134).
7.  Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos peticijų komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. 136).
     Pranešėja Inga Lanskoronskė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

8.  Dėl mokymosi pagalbos mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygmens pasiekimų patikrinimuose, teikimo (Nr. 132).
    Pranešėja Erika Stankevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

9.   Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-9 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 133).
10. Dėl Strateginio planavimo Kalvarijos savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 140).
     Pranešėja Rūta Kučinskienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

11. Dėl pavedimo vertinti ir rengti išvadas apie asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus (Nr. 135).
12. Dėl Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 m. sąmatos tvirtinimo (Nr. 144).
     Pranešėja Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė, Savivaldybės gydytoja.

13.  Dėl 2017 m. rugsėjo 13 d. negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties Nr. TVS-41 (13.64-08) nutraukimo (Nr. 137).
14.  Dėl 2007 m. gruodžio 13 d. negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties Nr. 330 nutraukimo (Nr.138).
15.  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijai (Nr. 141).
16.  Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo asociacijai Trakėnų kaimo bendruomenės centrui panaudos pagrindais (Nr. 139). 
       Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio skyriaus vedėjas.

17. Dėl Kalvarijos savivaldybės apdovanojimų komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. 142).
      Pranešėja Irena Skroblienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja.

 

  

Meras                                                                                                                                                                                                                                                Nerijus Šidlauskas

Atnaujinta: 2023-07-21 09:57:22