Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Kalvarijos savivaldybės tarybos 6-ojo posėdžio darbotvarkė

2023 - 06 - 23

Kalvarijos savivaldybės tarybos 6-ojo posėdžio,

vyksiančio 2023 m. birželio 30 d.  9.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

1. Dėl Kalvarijos savivaldybės kontrolieriaus kadencijos (Nr. 28).

    Tomas Lužanskis, Savivaldybės kontrolierius.

 

2. Dėl Kalvarijos socialinės globos namų (Nr. 97).

    Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

 

3. Dėl Kalvarijos savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos tvirtinimo (Nr. 107).

4. Dėl Kalvarijos savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos nuostatų tvirtinimo (Nr. 105).

5. Dėl Kalvarijos savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rėmimo 2023 metams tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. 115).

6. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2023 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. 116).

7. Dėl Kalvarijos savivaldybės sveikatos centro steigimo inicijavimo (Nr. 118).

    Pranešėja Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė, savivaldybės gydytoja.

 

8. Dėl Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. 106).

9. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-11-20 „Dėl Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos pareigybių skaičiaus ir nuostatų“ pakeitimo (Nr. 108).

     Pranešėjas Vigitas Merkevičius, Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos vadovas.

 

10. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijai (Nr. 110).

11. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. 111).

12. Dėl trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. 112).

13. Dėl finansinio turto investavimo į uždarąją akcinę bendrovę „Kalvarijos komunalininkas“ didinant įstatinį kapitalą (Nr. 125).

14. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. 126).

    Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio skyriaus vedėjas.

 

15. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais vykdomai veiklai, tvirtinimo (Nr.113).

16. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 metais ataskaitos (Nr. 120).

17. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-9 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 121).

   Pranešėja Edita Snapkauskienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.

 

18. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo 2023 metams (Nr. 114).

19. Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų suteikimo 2023 metais (Nr. 119).

20. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2024 metų tarifo nustatymo (Nr. 123).

21. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2023 metų biudžeto tikslinimo (Nr. 124).

   Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

 

22. Dėl Kalvarijos savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarymo (Nr. 117).

   Pranešėja Inga Lanskoronskė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

 

23. Dėl Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 122).

   Pranešėja Irena Skroblienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja.

 

24. Dėl Kalvarijos savivaldybės aplinkos monitoringo 2023-2028 metų programos tvirtinimo (Nr. 127).

   Pranešėjas Romas Eidukaitis, Architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai.

 

 

  

Meras                                                                                                                                                                                                                                                Nerijus Šidlauskas

Atnaujinta: 2023-06-23 08:50:47