Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Kalvarijos savivaldybės tarybos 8-ojo posėdžio darbotvarkė

2023 - 08 - 18

Kalvarijos savivaldybės tarybos 8-ojo posėdžio,

vyksiančio 2023 m. rugpjūčio 25 d.  9.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

1. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijai (Nr. 150).

2. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centrui (Nr. 151).

3. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centrui (Nr. 152).

4. Dėl 2021 m. sausio 5 d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. TVS-6-(13.64-08) nutraukimo (Nr. 155).

5. Dėl sutikimo įregistruoti buveinę (Nr. 156).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio skyriaus vedėjas.

6. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T-124 „Dėl Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (Nr.153).

7. Dėl Kalvarijos sporto centro 2023-2024 mokslo metų neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimo plano patvirtinimo (Nr. 157).

8. Dėl 2023-2024 mokslo metų pradžios ir trukmės Kalvarijos sporto centre nustatymo (Nr. 158).

9. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-87 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 162).

10. Dėl Kalvarijos savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus grupėse, klasių ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute 2023-2024 mokslo metais nustatymo (Nr.163).

Pranešėja Erika Stankevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

11. Dėl Strateginio planavimo Kalvarijos savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 154).

Pranešėja Rūta Kučinskienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

12. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-18 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir 2023 metų priemonių vykdymo sąmatos tvirtinimo“ 2 punktu patvirtintos Kalvarijos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo sąmatos keitimo (Nr. 159).

Pranešėjas Romas Eidukaitis, Architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai.

13. Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo (Nr. 160).

14. Dėl Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro buveinės adreso ir nuostatų tvirtinimo (Nr. 161).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

15. Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Kalvarijos ligoninę, viešąją įstaigą Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centrą ir viešąją įstaigą Sangrūdos ambulatoriją (Nr. 164).

Pranešėja Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė, Savivaldybės gydytoja.

16. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2022 m. metinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. 165).

 

Meras                                                                                                     Nerijus Šidlauskas

Atnaujinta: 2023-08-18 10:42:40