Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Kalvarijos savivaldybės tarybos 10-ojo posėdžio darbotvarkė

2023 - 10 - 18

Kalvarijos savivaldybės tarybos 10-ojo posėdžio,

vyksiančio 2023 m. spalio 27 d.  9.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė


1. Dėl leidimo pirkti negyvenamąsias patalpas Kalvarijos savivaldybės nuosavybėn (Nr. 177).
2. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-221 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kalvarijos ligoninei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo (Nr. 178).
3. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijai  (Nr. 179).
4. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas“ panaudos pagrindais (Nr. 187).
5. Dėl 2018 m. birželio 27 d. Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties Nr. TVS-30-(13.64 -08) nutraukimo su Lietuvos šaulių sąjunga (Nr. 180).
6. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijai (Nr. 181).
7. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo asociacijai Sūsninkų kaimo bendruomenei panaudos pagrindais (Nr. 182).
8. Dėl 2017 m. liepos 25 d. Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties Nr. TVS-31-(13.64-08) nutraukimo su Kalvarijos gimnazija (Nr. 183).
9. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo asociacijai Kalvarijos vietos veiklos grupei panaudos pagrindais (Nr. 188).
10.Dėl turto perėmimo (Nr. 192).
Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio skyriaus vedėjas.

11.Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ projekto „Melioracijos griovio Š-9 baseino valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendinimui (Nr. 184).
Pranešėjas Darius Kuprelevičius, Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas.

12.Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-7 (1.5E) „Dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės „Lenkijos ir Lietuvos tarpvalstybinė funkcinė zona“ steigimo“ pakeitimo (Nr. 185).
Pranešėja Rūta Kučinskienė, Ekonominės plėtros ir investicijų  skyriaus vedėja.

13.Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 186).
Pranešėja Erika Stankevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

14.Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-4 (1.5E) „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 189). 
15.Dėl pritarimo Pabėgėlių priėmimo centro ir Kalvarijos savivaldybės bendradarbiavimo sutarties, patvirtintos Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-191 (1.5E) „Dėl pritarimo Pabėgėlių priėmimo centro ir Kalvarijos savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai“, papildomam susitarimui (Nr. 194).
Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

16.Dėl Mokesčių lengvatų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 190).
17.Dėl Mokesčių lengvatų komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo (Nr. 193).
18.Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo (Nr. 191).
Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.


Meras                                                                                                               Nerijus Šidlauskas

Atnaujinta: 2023-10-18 16:52:16