Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Kalvarijos savivaldybės tarybos 9-ojo posėdžio darbotvarkė

2023 - 09 - 22

Kalvarijos savivaldybės tarybos 9-ojo posėdžio,

vyksiančio 2023 m. rugsėjo 29 d.  9.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

1. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijai (Nr. 166).
2. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-106 (1.5E) „Dėl finansinio turto investavimo į uždarąją akcinę bendrovę „Kalvarijos komunalininkas“ didinant įstatinį kapitalą“  pakeitimo ir papildymo (Nr. 170).
3. Dėl 2023 m. kovo 1 d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr.  TVS-16 (13.64 E)/TUR-8 nutraukimo su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Nr. 171). 
    Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio skyriaus vedėjas.

4. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-154(1.5E) „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Kalvarijos ligoninę, viešąją įstaigą Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centrą ir viešąją įstaigą Sangrūdos ambulatoriją“ pakeitimo (Nr. 167).
5. Dėl atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (Nr. 172).
   Pranešėja Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė, Savivaldybės gydytoja.

6. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Kalvarijos savivaldybės administracijoje patvirtinimo (Nr. 168).
7. Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos struktūros (Nr. 169).
8. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo ir atšaukimo Kalvarijos savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 175).
9. Dėl Kalvarijos savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. 176).
    Pranešėja Inga Lanskoronskė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

10.Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir nurašymo (Nr. 173).
11.Dėl Kalvarijos savivaldybės 2023 m. biudžeto tikslinimo (Nr. 174).
     Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

12.Mažumos valanda.


Meras                                                                                                               Nerijus Šidlauskas

Atnaujinta: 2023-09-22 14:33:58