Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Kalvarijos savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų bei Biudžeto ir finansų komitetų posėdžio darbotvarkė

2023 - 05 - 03

Kalvarijos savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų bei

Biudžeto ir finansų komitetų posėdžio,

vyksiančio 2023 m. gegužės 3 d. 15.00 val.,

darbotvarkė

 

 1. Dėl Kalvarijos gimnazijos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. 64).
 2. Dėl Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. 62).
 3. Dėl Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. 63).
 4. Dėl Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. 65).
 5. Dėl Kalvarijos meno mokyklos 2022 metų metinių ataskaitos rinkinio patvirtinimo (Nr. 66).
 6. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl Kalvarijos savivaldybės biudžetinių įstaigų transporto paslaugų teikimo įkainių ir lėšų, gaunamų už suteiktas transporto paslaugas, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 38n).
 7. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-7 (1.5E) „Dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės „Lenkijos ir Lietuvos tarpvalstybinė funkcinė zona“ steigimo“ pakeitimo (Nr. 56).
 8. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T-217 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 57).
 9. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-54 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. 58).
 10. Dėl narių delegavimo į Kalvarijos savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisiją (Nr. 59).
 11. Dėl Kalvarijos savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus grupėse, klasių ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute 2023-2024 mokslo metais nustatymo (Nr. 51).
 12. Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kalvarijos savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 54).
 13. Dėl Kalvarijos savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 60).
 14. Dėl Mokinių priėmimo į Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 61).
 15. Dėl Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ darbo vasarą (Nr. 67).
 16. Dėl Kalvarijos savivaldybės pedagogikos bei mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo studijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 71).
 17. Dėl Kalvarijos savivaldybės gabių mokinių skatinimo atrankos komisijos sudarymo (Nr. 72).

 

Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas                                                  Tomas Vasiliauskas

 

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

komiteto pirmininkas                                                                                 Valdas Aleknavičius

Atnaujinta: 2023-05-03 13:58:53