Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Kviečiame teikti paraiškas 2024 m. vaikų vasaros stovyklų ir kitų NVŠ veiklų organizavimui

2024 - 05 - 21

Kalvarijos savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti paraiškas 2024 m. vaikų vasaros stovyklų ir kitų  NVŠ  veiklų organizavimui.

Vadovaudamiesi Kalvarijos savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašu (toliau - Aprašas), patvirtintu Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. T-82(1.5E), kviečiame teikti paraiškas stovyklų ir kitų NVŠ veiklų organizavimui 2024 metais. Paraiškos teikiamos, vadovaujantis aktualios redakcijos Aprašo III skyriaus „Paraiškų teikimas“ nuostatomis. Paraiška finansinei paramai gauti turi būti teikiama pagal patvirtintą paraiškos formą - Aprašo 1 priedas. 
        Paraiškas gali teikti bendrojo ugdymo mokyklos, neformaliojo švietimo mokyklos, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos, kiti švietimo teikėjai, laisvieji mokytojai, turintys teisę vykdyti NVŠ veiklas, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos.
         Paraiškos finansuojamos konkurso būdu. Konkursą organizuoja savivaldybės administracija. Konkursą koordinuoja administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
         Paraiškos priimamos nuo 2024 m. gegužės 21 d. iki 2024 m. birželio 4 dienos el. paštu [email protected]
         Telefonas pasiteirauti: +370 667 58 691. Jei kyla sunkumų susirasti Aprašą elektroninėje erdvėje, kreipkitės el. paštu [email protected], atsiųsime.


 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Atnaujinta: 2024-05-21 10:22:30