Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-P-0001

2024 - 05 - 16

      

Kalvarijos savivaldybės administracija kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitais partneriais nuo 2024 m. balandžio mėn. pradeda vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“.

Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams), sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Kalvarijos savivaldybės administracijos vykdoma veikla – intelekto ir (ar) psichikos negalią turinčių asmenų atvejo vadyba.

Atvejo vadybos modelio taikymo tikslai:

  1. Skatinti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų savarankišką gyvenimą ir dalyvavimą bendruomenėje;
  2. Skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje siekiant prevencijos patekimui į stacionarias socialines globos įstaigas;
  3. Mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius psichikos ir (ar) intelekto negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą, rūpinantis negalią turinčiuoju;
  4. Užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos priežiūros, teisines, švietimo ir kitas paslaugas, reikalingas asmenų individualių poreikių tenkinimui, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Asmenys dėl atvejo vadybininko paslaugų turi kreiptis į Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių, adresu: Laisvės g. 2, Kalvarija, telefonu +370 633 87 850.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024–2029 m.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo vykdomas veiklas rasite: https://pertvarka.lt/projektai/bendruomeniniu-paslaugu-projektas-2024-2029-m/

Atnaujinta: 2024-06-06 09:50:55