Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Įgyvendintas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje“

2023 - 04 - 27

Kalvarijos savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-03-0006), finansuotą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Projekto tikslas – sukurti Kalvarijos savivaldybėje sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto uždavinys – plėsti šeimai artimos aplinkos bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklą.

Bendra projekto vertė – 215 797,87 Eur, finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto metu Kalvarijoje įkurti bendruomeniniai vaikų globos namai 8 vaikams bei išplėsta Sangrūdos vaikų dienos centro infrastruktūra, sukuriant sąlygas vaikų dienos centro paslaugas gauti papildomai 20 vaikų.

Vykdant projektą buvo įsigytas gyvenamasis namas su žemės sklypu bendruomeninei vaikų globos namų veiklai vykdyti, t. y. 8 vaikų šeimos patogiam gyvenimui. Pastatas buvo aprūpintas baldais ir įranga. Sangrūdos vaikų dienos centrui projekto metu įrengta žaidimų aikštelė su sūpynėmis, krepšinio ir futbolo, tinklinio bei judrių lauko žaidynių įranga, vaikų dienos centras aprūpintas naujais baldais ir modernia įranga.

Atnaujinta: 2023-05-19 15:31:01