Įgyvendintas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje“

2023 - 04 - 05

Kalvarijos savivaldybės administracija kartu su partneriais Kalvarijos socialinių paslaugų centru ir Vilkaviškio vyskupijos „Caritu“ įgyvendino projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-11-0001). Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Projekto tikslas – plėtoti paslaugas šeimai Kalvarijos savivaldybėje ir padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projekto įgyvendinimo metu beveik 700 Kalvarijos savivaldybėje gyvenančių asmenų  pasinaudojo nemokamomis kompleksinėmis paslaugomis:

  • Pozityvios tėvystės mokymais (t. y. tėvystės įgūdžių ugdymas šeimoms, pageidavusios tobulinti ir įgyti tėvystės įgūdžių, pasiruošimo tėvystei užsiėmimai nėščiosioms);
  • Psichosocialine pagalba (t. y. paslaugos šeimoms, išgyvenusioms krizę ar patyrusioms traumuojančių emocinių išgyvenimų (liga, netektis, skyrybos ir pan.);
  • Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinėmis paslaugomis (t. y. ugdomi šeimos gyvenime reikalingi įgūdžiai; veikė šeimų klubai, buvo organizuojamos stovyklos šeimoms, „koučingo“ užsiėmimai);
  • Vaikų priežiūros paslaugomis (asmenims (šeimoms), dalyvavusiems projekto veiklose ir kituose užsiėmimuose, bet neturėjusiems kur palikti mažamečių vaikų nuo 3 metų; vaikai buvo prižiūrimi individualios priežiūros specialisto, kuris organizavo vaikų užimtumą);
  • Pavėžėjimo paslauga (t. y. asmenys, gyvenantys kaimiškoje teritorijoje ir neturintiems galimybės laiku atvykti į projekto veiklas);
  • Asmeninio asistento paslauga (t. y. buvo teikiama asmenims su fizine, psichine ar kompleksine negalia).

 Dėl projekto metu teiktų paslaugų paklausos projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje“ planuojamas vykdyti nuo 2023 m. birželio 1 d. gavus finansavimą iš Europos socialinių fondų lėšų.

 

 

 

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija

Atnaujinta: 2023-04-13 15:40:32