Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų rūdos ir Marijampolės savivaldybėse“ įgyvendinimas

2021 - 11 - 10

Marijampolės visuomenės sveikatos biuras Kalvarijos savivaldybėje įgyvendino projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse", kurio tikslas buvo padidinti Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybių tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei formuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.

Siekiant projekto tikslo, įgyvendintos šios sveikatos ugdymo priemonės savivaldybėse: organizuojami informaciniai ir (ar) šviečiamieji renginiai, mokymai ir panašios veiklos, skirtos tiesiogiai informuoti bei šviesti tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatingumo įgūdžius, skleisti gerąją patirtį ir pan. 

Projekto tikslinės grupės:

Marijampolės savivaldybėje:

 • neįgalieji, asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, ir jų šeimos nariai;
 • vaikai, t. y. asmenys, neturintys 18-os metų;
 • vyresnio amžiaus asmenys, kaip apibrėžta Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų plano 1 punkte.

Kalvarijos savivaldybėje:

 • vaikai, t. y. asmenys, neturintys 18-os metų;
 • vyresnio amžiaus asmenys, kaip apibrėžta Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų plano 1 punkte;
 • savivaldybės, kaip tikslinės teritorijos, gyventojai pagal Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties aprašo bei Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo krypties aprašo nuostatas.

Kazlų Rūdos savivaldybėje:

 • vaikai, t. y. asmenys, neturintys 18-os metų;
 • vyresnio amžiaus asmenys, kaip apibrėžta Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų plano 1 punkte;
 • savivaldybės, kaip tikslinės teritorijos, gyventojai pagal Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties aprašo ir Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos, ir (arba) Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo priemonių plano nuostatas.

Projekto metu organizuotos veiklos:

 • teoriniai-praktiniai mokymai sveikos mitybos temomis;
 • sveikatingumo mokymai vaikams;
 • sveikatingumo stovyklos vyresnio amžiaus asmenims;
 • paskaitos psichikos sveikatos, onkologinių susirgimų prevencijos ir sveikos gyvensenos temomis;
 • dailės terapijos užsiėmimai neįgaliesiems bei jų artimiesiems ir t. t.

Projekto biudžetas - 360 006,56 Eur. Iš jų:

 • ES struktūrinių fondų paramos suma - 306 021,00 Eur;
 • Valstybės biudžeto lėšos - 27 002,00 Eur;
 • Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšos - 2832,42 Eur.
Atnaujinta: 2023-02-08 10:21:49