Teisės aktų pažeidimai

Valstybės kontrolierių sprendimai

Valstybės kontrolierius nėra priėmęs sprendimų dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos veiksmų.

Teismo sprendimai

2023 m.

Marijampolės apylinkės teismo 2023 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-239-985/2023

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2023 m. gegužės 17 d. administracinėje byloje nutartis Nr. eAS-277-502/2023
 Marijampolės apylinkės teismo 2023 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2FB-1564-985/2023
 Kauno apygardos teismo 2023 m. kovo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr.e2A-303-480/2023
 Marijampolės apylinkės teismo 2023 m. sausio 26 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2YT-109-399/2023

2022 m.
1.Regionų apygardos administracinio teismo 2022 m. gruodžio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI3-8780-644/2022
2.Regionų apygardos administracinio teismo 2022 m. lapkričio 30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI2-134-422/2022
3.Marijampolės apylinkės teismo 2023 m. lapkričio 18 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2YT-7222-399/2022
4.Marijampolės apylinkės teismo 2023 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2953-399/2022
5.Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-882-790/2022
6.Marijampolės apylinkės teismo 2022 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2YT-5803-374/2022
7.Telšių apylinkės teismo 2022 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr.e2YT-3333-853/2022
8.Regionų apygardos administracinio teismo 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI3-4607-422/2022
9.Marijampolės apylinkės teismo 2022 m. rugpjūčio 2 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2YT-1976-329/2022
10.Regionų apygardos administracinio teismo 2022 m. liepos 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.eI3-4369-780/2022
11.Marijampolės apylinkės teismo 2022 m. gegužės 30 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2YT-796-399/2022
12.Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-217-370/2022
13.Marijampolės apylinkės teismo 2022 m. balandžio 13 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-551-1146/2022
14.Marijampolės apylinkės teismo 2022 m. vasario 15 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2YT-125-399/2022
15.Marijampolės apylinkės teismo 2022 m. vasario 7 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2YT-953-374/2022

2021 m.
1.Marijampolės apylinkės teismo 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-5023-570/2021
2.Marijampolės apylinkės teismo 2021 m. gruodžio 13 d. nutartiscivilinėje byloje Nr. e2YT-7024-1146/2021
3.Marijampolės apylinkės teismo 2021 m. lapkričio 16 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-5022-570/2021
4.Marijampolės apylinkės teismo 2021 m. lapkričio 16 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-5018-570/2021
5.Marijampolės apylinkės teismo 2021 m. spalio 15 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-5035-570/2021
6.Marijampolės apylinkės teismo 2021 m. spalio 15 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-5034-570/2021
7.Marijampolės apylinkės teismo 2021 m. spalio 8 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-5031-570/2021
8.Marijampolės apylinkės teismo 2021 m. spalio 1 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-5026-570/2021
9.Regionų apygardos administracinio teismo 2021 m. rugpjūčio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI3-10.4790-320/2021
11.Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d.  nutartis civilinėje byloje Nr. e2FB-4186-329/2020
12.Kauno apygardos teismo 2021 m. liepos 1 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-433-478/2021
13.Marijampolės apylinkės teismo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2YT-555-329/2021
14.Kauno apygardos teismo 2021 m. gegužės 24 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-737-390/2021
15.Marijampolės apylinkės teismo 2021 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2FB-3339-985/2021
16.Marijampolės apylinkės teismo 2021 m. balandžio 27 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr.1-191-610/2021
17.Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. kovo 17 d. administracinėje byloje nutartis Nr. eA-2632-756/2021
18.Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. kovo 17 d. administracinėje byloje nutartis Nr.  eA-2745-438/2021

Tarnybiniai nusižengimai

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2023.07.27 įsakymu Nr. A1-157(11.3E) pripažinta, kad vykdant nustatytas funkcijas, per neatidumą, netyčia pažeisti tarnybinės veiklos etikos ir padorumo principai, nepastebėta ir negražinta palikta menkavertė „padėka“, taip padarant nežymų tarnybinį nusižengimą. Valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda – p a s t a b a.

Atnaujinta: 2023-09-22, 13:13:01