Pranešimas apie korupciją

Teikti informaciją Kalvarijos savivaldybės už korupcijos prevenciją atsakingiems asmenims apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas daryti Kalvarijos savivaldybėje, jos įstaigose, įmonėse.

Už korupcijos prevenciją Kalvarijos savivaldybės administracijoje atsakingas vyriausiasis specialistas (atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą) Gintaras Bujauskas

Informuoti galima:

raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Kalvarijos savivaldybės administracija, vyriausiajam specialistui, atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, Laisvės g. 2, Kalvarija;

  • paštu [email protected];
  • žodžiu kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį – Kalvarijos savivaldybės administracija, Laisvės g. 2, Kalvarija, 101 kab.;
  • Telefonu 8 645 29 951.

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu, ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbiama viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems asmenims ar tretiesiems asmenims.

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5)  266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu [email protected], faksu (8 5)  266 3307 arba palikti pranešimą šioje svetainėje.

Kalvarijos savivaldybės administracijos darbuotojai, pastebėję korupcinio pobūdžio veikas savivaldybės administracijoje, privalo nedelsiant apie jas informuoti asmenis, atsakingus už korupcijos prevenciją. Taip pat apie korupcijos apraiškas gali pranešti aukščiau nurodytais kontaktais tiesiogiai Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Atnaujinta: 2023-06-15, 11:47:30