Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Kalvarijos savivaldybės administracijoje norminių  teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka vadovaudamasi Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“.

Teisės akto projekto  antikorupcinis vertinimas atliekamas, jei rengiamame norminiame teisės akto projekte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytomis sritimis ir (ar) 2 dalyje numatytais atvejais.

Teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažyma pridedama kaip teisės akto projekto lydimasis dokumentas ir paskelbiama Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMOS

Atnaujinta: 2024-02-21, 10:11:47