Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Civilinė sauga

Prevencinė pamokėlė „Saugus elgesys prie vandens"

Kad mokiniai džiaugtųsi artėjančios vasaros malonumais ir nepatirtų pavojų, gegužės 14 d. Kalvarijos gimnazijoje vyko prevencinė pamoka „Saugus elgesys prie vandens" 2 c klasės mokiniams. Buvo kalbama, kaip saugiai elgtis vandenyje, kodėl pavojinga maudytis upėse, ežeruose. Demonstruojami filmukai apie tykančius pavojus aplinkoje, išdalinti atšvaitai.

Vyko Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdis

2018 m. kovo 30 dieną 10.00 val. vyko Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kurio metu buvo svarstytas savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas. Posėdžio metu pagal nustatytus vertinimo kriterijus buvo atliekamas ūkio subjektų ir kitų įstaigų vertinimas ir pateikti pasiūlymai dėl pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas gerinimo.

Seminaras Kalvarijos savivaldybėje - karinių struktūrų sąveika su savivaldybės ekstremalių situacijų komisija

taikos, nepaprastosios padėties bei karo metu

2018 m. vasario 1 d. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Dainavos apygardos 1-oji rinktinė organizavo seminarą tema „Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sąveika su karinėmis struktūromis taikos, nepaprastosios padėties bei karo metu".

Seminare dalyvavo KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vadas plk. ltn. Arnas Mikaila, Kalvarijos kuopos profesinės karo tarnybos kariai, Lietuvos šaulių sąjungos 4-osios rinktinės bei Alytaus regioninio karo prievolės komplektavimo skyriaus Marijampolės poskyrio atstovai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos atstovas, Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekstremalių situacijų komisijos nariai, Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Bagdanavičius, kitų atsakingų institucijų, įstaigų atsakingi specialistai, Kalvarijos savivaldybės administracijos specialistai, seniūnai.

 Kalvarijos savivaldybės administracijos atsakingi specialistai pristatė Kalvarijos savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, Mobilizacijos valdymo grupės sudėtį, funkcijas ir aktyvavimo ekstremalių situacijų, nepaprastosios padėties ar karo atveju procedūras. Seminaro eigoje buvo pristatytas karinių vienetų aktyvavimas (galimybės, apribojimai) dėl pagalbos valstybės ir savivaldybės institucijoms ekstremalių situacijų bei nepaprastosios padėties metu bei kitų institucijų veiksmai ekstremalių situacijų metu. Taip pat pristatyta sąveika tarp Lietuvos kariuomenės vienetų ir Kalvarijos savivaldybės bei kitų valstybinių įstaigų karo padėties atveju. Seminaro metu dalyviai pristatė atstovaujamos institucijos veiksmus konkrečiu atveju, sąveiką su kitomis institucijomis, aktyviai dalyvavo diskusijose. Aptartos galimos problemos, iššūkiai, tolimesni veiksmai bei klausimai dėl tokio pobūdžio seminarų organizavimo ateityje, atnaujinti kontaktiniai duomenys.

Po seminaro Ekstremalių situacijų komisijos nariai apsvarstė klausimus dėl afrikinio kiaulių maro buferinės zonos išplėtimo, 2017 m. komisijos priimtų nutarimų vykdymo aptarimo, 2017 m. civilinės ir priešgaisrinės saugos būklės Kalvarijos savivaldybėje aptarimo.

CIVILINĖS SAUGOS PAMOKĖLĖ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽILVITIS"

Š. m. gruodžio 12 d. Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis" vyko civilinės saugos pamokėlė. Pamokėlės metu buvo kalbama apie žiemą ir jos metu gresiančius pavojus. Su „Pelėdžiukų" grupės auklėtiniais buvo aptariamos pavojingos situacijos ir saugus elgesys jų metu. Vaikai žiūrėjo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento sukurtus filmukus apie įvairius pavojus. Po to dėliojo dėlionę iš detalių, kuriose buvo vaizduojami pavojingi ir nepavojingi daiktai, aiškinosi, kaip saugiai jais naudotis.

Pamokėlės pabaigoje, kad darželinukai jaustųsi saugesni, buvo išdalyti atšvaitai.

 ŽIEMOS LINKSMYBĖS IR PAVOJAI

Kad mokiniai džiaugtųsi artėjančios žiemos malonumais ir nepatirtų pavojų, lapkričio 10 d. Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinėje mokykloje vyko prevencinė pamoka „Žiemos linksmybės ir pavojai" 1-5 kl. mokiniams. Buvo demonstruojamas filmas apie žiemą tykančius pavojus. Po to mokiniai dalyvavo viktorinoje. Užduotys buvo diferencijuotos pagal mokinių gabumus. Pirmos klasės mokiniai spalvino piešinius, kuriuose atsispindėjo linksmi ir pavojingi įvykiai žiemą. Patys geriausi buvo apdovanoti Kalvarijos savivaldybės administracijos dovanėlėmis, o visiems viktorinos dalyviams buvo išdalinti atšvaitai.

Atšalus orams ir padengus vandens telkinius ledu, mokiniai prisimins saugaus elgesio ant ledo taisykles ir mielai pramogaus.

SKELBIAMAS KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PROJEKTO VIEŠASIS SVARSTYMAS

Vadovaudamasi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" patvirtintų rekomendacijų 8 punktu, Kalvarijos savivaldybės administracija skelbia viešą Ekstremalių situacijų valdymo plano projekto svarstymą.

Viešojo svarstymo trukmė - trys savaitės nuo paskelbimo dienos.
Pastabas ir siūlymus teikti el. p. [email protected].
Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo plano projektas. Spausti čia.

AKIMIRKOS IŠ RENGINIO „BŪK SAUGUS PRIE VANDENS"

Birželio 27 d. viešojoje įstaigoje „Gintaro poilsiavietė" I pamainos stovyklautojams vyko renginys „Būk saugus prie vandens". Apie saugų elgesį prie vandens pasakojo bei skęstančiųjų gelbėjimo būdus demonstravo Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos specialistai, pirmosios pagalbos mokymus pravedė Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai, Kalvarijos savivaldybės administracija dalijo parengtus lankstinukus apie vasarą kylančius pavojus bei būdus jų išvengti. Toks renginys numatytas ir kitose stovyklos pamainose.

 KALVARIJOS SAV. AKMENYNŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE VYKO VIKTORINA„SAUGŪS IR SVEIKI" 

Kiekvienas iš mūsų nori matyti vaikus saugius ir sveikus. Tačiau pavojai vaikų tyko visur: supančioje aplinkoje, gatvėje, kelyje, gamtoje, prie vandens telkinių. Kartais patys vaikai elgiasi neatsakingai, pamiršta saugaus elgesio taisykles įvairiose gyvenimo situacijose.

Siekiant saugoti vaikų gyvybes ir priminti, kad, būdamas saugus, būsi sveikas, balandžio 7 d. Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinėje mokykloje vyko renginys. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo žmogaus saugos vyr. mokytojos G. Palšienės surengtoje viktorinoje „Saugūs ir sveiki". Mokiniai prisiminė civilinės saugos signalus, eismo saugos priemones, sužinojo, kaip suteikti pirmąją pagalbą perkaitusiam žmogui, gamino ženklus, žaidė žaidimą „Atspėk be žodžių", minė mįsles, susijusias su transporto priemonėmis bei įvairiais gamtos reiškiniais.

Kalvarijos savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė D. Sinkevičienė supažindino mokinius su saugaus elgesio prie vandens telkinių ir vandenyje taisyklėmis.

Už puikias žinias Kalvarijos savivaldybės administracija mokinius apdovanojo USB atmintukais bei atšvaitais. O mokytoja G. Palšienė įteikė mokiniams padėkas, rašymo priemones bei užrašų knygutes.

CIVILINĖS SAUGOS PAMOKĖLĖ „BŪK SAUGUS IR SVEIKAS“

2016 m. lapkričio 9 d. Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis" vyko civilinė saugos pamokėlė. Pamokėlės metu buvo kalbama apie supančioje aplinkoje esančias pavojingas vietas ir jose gresiančias nelaimes. „Kiškučių", „Peliukų" ir „Ežiukų" grupių priešmokyklinukai, žiūrėdami plakatus, aptarinėjo, kaip reikia saugiai elgtis gatvėje, prie ir ant vandens telkinio, statybų aikštelėje, miške.

Vaikai žiūrėjo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento sukurtus filmukus apie ugnies daromą žalą, saugų elgesį miške, pievoje, vandenyje ir namuose. Po to dėliojo dėlionę iš detalių, kuriose buvo vaizduojami pavojingi ir nepavojingi daiktai, aiškinosi, kaip saugiai jais naudotis. Pamokėlės pabaigoje, kad darželinukai jaustųsi saugesni, buvo išdalyti atšvaitai.

 EVAKAVIMO PRATYBOS MOKYKLOSE 

Rugsėjo 29 d. Kalvarijos gimnazijoje vyko civilinės saugos funkcinės pratybos. Pratybų tema „Informacija apie pavojingų sprogstamų medžiagų padėjimą gimnazijos II aukšto tualeto patalpose". Pratybose dalyvavo 700 mokinių, mokytojai bei aptarnaujantis personalas.

Rugsėjo 30 d. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje surengtos civilinės saugos pratybos „Mokinių ir darbuotojų evakuacija iš mokyklos patalpų“. Pratybose dalyvavo 129 mokiniai, 15 mokytojų ir 8 aptarnaujančio personalo darbuotojai.

Spalio 28 d. evakavimo pratybos vyko taip pat Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinėje mokykloje ir Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijoje.

TEISĖS AKTAI

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI

Kalvarijos savivaldybės kolektyvinės apsaugos statiniai
Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų žymėjimas
KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO SCHEMA
SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE IR ANT LEDO TAISYKLĖS
CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS
METODINĖS REKOMENDACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SUBJEKTAMS EKSTREMALIOS SITUACIJOS ATVEJU
ATMINTINĖS
CIVILINĖS SAUGOS SIGNALA
CIVILINĖ SAUGA ŪKIO SUBJEKTE (KITOJE ĮSTAIGOJE)
CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAI

Klausytojų kategorijos ir mokymo programos

Marijampolės apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje

1. Savivaldybių, ūkio subjektų ekstremalių situacijų operacijų centrų nariai:

1.1.Savivaldybių, ūkio subjektų ekstremalių situacijų operacijų centrų narių įvadinio civilinės saugos mokymo programa;

1.2.Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų veiklos organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa.

2. Ūkio subjektų ir įstaigų, teikiančių formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugas, vadovai arba jų įgalioti asmenys:

2.1. Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių ir kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa.(> 100 žmonių);

2.2. Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa;

2.3. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa;

2.4. Civilinės saugos pratybų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa;

2.5. Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa.

3. Ūkio subjektų ir įstaigų, kurie pagal vykdomos veiklos pobūdį yra skirti visuomenės poreikiams ir kuriuose vienu metu būna daugiau nei 100 žmonių, įskaitant aptarnaujantį personalą bei lankytojus, vadovai arba jų įgalioti asmenys:

3.1. Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių ir kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa (>200 žmonių).

3.2. Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa;

3.3. Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa.

4. Apdirbamosios gamybos (pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) (Žin., 2007, Nr. 119-4877) ūkio subjektų, kai juose dirba 50–100 žmonių, vadovai arba jų įgalioti asmenys:

4.1. Gamybinės paskirties ūkio subjektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa;

4.2. Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa.

5. Ūkio subjektų ir įstaigų, teikiančių apgyvendinimo paslaugas (viešbučiai, moteliai, svečių namai), kuriose vienu metu gali gyventi 20–100 žmonių, vadovai arba jų įgalioti asmenys:

5.1. Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa;

5.2. Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa.

6. Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojai, atsakingi už civilinę saugą:

6.1. Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą, įvadinio civilinės saugos mokymo programa;

6.2. Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa.

INFORMACIJA APIE LIKUSIUS NUO KARO SPROGMENIS

Kalvarijos savivaldybėje nuolat randama įvairių sprogmenų.

Dar ir šiandien Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdant įvairius žemės ūkio darbus, statant ar rekonstruojant pastatus ir įrenginius, randama sprogmenų ne tik nuo I, bet ir nuo II pasaulinių karų bei Sovietų okupacijos laikų. Dažnai aptinkamos nesprogusių aviacinių bombų, artilerijos sviedinių, minosvaidinių, prieštankinių ir priešpėstinių minų, šovinių, granatų, raketų. Sprogmenys nuo ilgo buvimo žemėje darosi dar pavojingesni nesaugesni. Neatsakingas ir neatsargus elgesys su senais sprogmenimis gali būti didelės nelaimės priežastimi.

Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos batalionui priklauso Sprogmenų neutralizavimo kuopa, kurios uždavinys – neutralizuoti rastus sprogmenis.

Radę sprogmenį ar daiktą panašų į sprogmenį:

Nelieskite.

Perspėkite dėl sprogmens esančius šalia.

Pažymėkite rasto sprogmens vietą.

Skambinkite 112 arba praneškite policijai.

Saugiai atsitraukę, laukite pagalbos.

Užterštos sprogmenimis teritorijos gali būti pažymėtos ženklais. Pamačius ženklais aptvertą teritoriją eiti griežtai draudžiama.

 INFORMACIJA APIE AFRIKINĮ KIAULIŲ MARĄ

Atnaujinta: 2024-05-21, 15:59:16