Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ SOCIALINES PASLAUGAS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PAVOJŲ PATIRIANTIEMS  ASMENIMS AR SMURTĄ PATYRUSIEMS ASMENIMS IR SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PAVOJŲ KELIANTIEMS ASMENIMS IR ORGANIZUOJANČIŲ SMURTINIO ELGESIO KEITIMO PROGRAMŲ (MOKYMŲ) ĮGYVENDINIMĄ, SĄRAŠAS

2024 METŲ KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ VAIKUI IR JO ŠEIMAI SĄRAŠAS

INFORMACIJA APIE MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ SKYRIMĄ

KOORDINUOTAI TEIKIAMOS ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINĖS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS BENDRO DARBO SU ŠEIMOMIS ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMAS IR SKYRIMAS

TEISĖS AKTAI

PAGALBA VAIKAMS, TURINTIEMS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ

ĮSTAIGOS KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE, TEIKIANČIOS AKREDITUOTAS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

VAIKŲ APSAUGAI SUKURTA PLATFORMA „S.M.A.R.T. tėvystė"

NACIONALINĖS INICIATYVOS ,,AUGINU LIETUVĄ" EDUKACINĖ MOKYMŲ PLATFORMA

PAGALBA ŠEIMAI, AUGINANČIAI VAIKĄ SU KLAUSOS SUTRIKIMAIS

MULTIDIMENSINĖ ŠEIMOS TERAPIJOS PROGRAMA

PAGALBA SUTRIKUSIOS REGOS VAIKAMS/MOKINIAMS 

SPECIALIZUOTA KOMPLEKSINĖ PAGALBA SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE PATYRUSIEMS ASMENIMS

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „ŠEIMŲ LANKYMO, TEIKIANT ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PASLAUGAS, MODELIO ĮDIEGIMAS MARIJAMPOLĖS APSKRITYJE"

Atnaujinta: 2024-02-07, 10:40:03