Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Lygių galimybių politikos įgyvendinimas

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 2023-08-25

Dėl smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos Kalvarijos savivaldybės administracijoje patvirtinimo

Kalvarijos savivaldybės administracijos darbuotojų situacijos analizė
2021 m. Kalvarijos savivaldybės administracijos lygių galimybių liniuotės rezultatų rodiklis - 7,4

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ IR KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos tikslas - nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai visose srityse skatinti moterų ir vyrų lygybę, šalinti moterų ir vyrų padėties skirtumus, skatinant vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje; siekiant subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas; didinant moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, skatinant lyčių aspekto integravimą -https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc012450b1ca11e48296d11f563abfb0

2021 M. KALVARIJOS SAVIVALDYBĖ GAVO APDOVANOJIMĄ - UŽ Į STRATEGINIUS VEIKLOS/PLĖTROS PLANUS ĮTRAUKTAS TIKSLINES MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS PRIEMONES.
MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS
LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS
KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Lyties aspekto integravimo žingsniai
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2021 m. veiklos ataskaitos pristatymas visuomenei  

Lygių galimybių kontrolieriaus svetainė http://www.lygybe.lt/lt/kontaktai.html;
Lygių galimybių plėtros centras http://gap.lt/;
Socialinių inovacijų fondas - http://lpf.lt/lt;
Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas - http://nlif.lt/category/naujienos/;
Informacinė svetainė (statistika, tyrimų rezultatai, teisės aktai bei mechanizmai lyčių lygybei (teisėms bei galimybėms užtikrinti) - http://www.lygus.lt/;
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų lygybės skyrius - www.socmin.lt/index.php?-1862884946;
Europos lyčių lygybės institutas yra Europos agentūra, remianti ES ir jos valstybių narių pastangas skatinant lyčių lygybę, kovojant su diskriminacija dėl lyties ir didinant supratimą apie lyčių lygybę - http://eige.europa.eu/lt/
Projektas „Savivaldybės sėkmės kodas - lyčių lygybė" - http://lmlo.lt/savivaldybes-sekmes-kodas-lyciu-lygybe/

Lygių galimybių pažeidimai
Mažasis lygių galimybių gidas
Kalvarijos savivaldybės administracija prisidėjo prie projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų mažinimas" vykdymo

Atnaujinta: 2023-09-20, 14:33:24