Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Dėl viešinimo procedūrų rengiant teritorijų planavimo ir statinių (jų dalių) projektinių pasiūlymų dokumentus

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės. Dėl nepalankios epideminės COVID-19 situacijos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 30 d. Esant atitinkamoms aplinkybėms karantino režimo trukmė gali būti pratęsta.

Valstybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir uždraudus renginius uždarose patalpose, visi svarstymai (rengiant viešus projektinių pasiūlymų svarstymus ir teritorijų planavimo dokumentų viešus svarstymus), jeigu nėra galimybės jų atidėti, gali būti organizuojami tik internetinės vaizdo transliacijos būdu, užtikrinant tiesioginę vaizdo, garso transliaciją ir jos įrašą, jį išsaugant ir, esant poreikiui, sudarant galimybę valstybinę priežiūrą įgyvendinantiems subjektams gauti prie jo prieigą su galimybe jo peržiūrai.

Teritorijų planavimo dokumentų ir projektinių pasiūlymų pristatymo, tiesioginio internetinio vaizdo transliavimo, metu visuomenei turi būti sudarytos sąlygos teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus. Projektinių pasiūlymų viešo susirinkimo procedūros reikalavimai turi būti įgyvendinti pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyrių. Teritorijų planavimo dokumentų viešo susirinkimo procedūros reikalavimai turi būti įgyvendinti Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose nustatyta tvarka.

Visuomenės teikiami pasiūlymai turi būti priimami iki tiesioginės transliacijos ir jos metu. Į šiuos pasiūlymus projektuotojai/planavimo organizatorius privalo atsakyti per teisės aktų numatytą terminą.

Suplanavus projektinių pasiūlymų ar teritorijų planavimo dokumentų viešą svarstymą rengti tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu, projektuotojai/planavimo organizatoriai privalo likus ne mažiau kaip 5 d. d. iki šios procedūros pradžios kreiptis į savivaldybės specialistus/planavimo organizatorius ir pateikti vaizdo transliavimo nuorodą, kuri bus patalpinta viešo svarstymo skelbime/pranešime apie viešo svarstymo procedūrą. Neužtikrinus vaizdo transliacijos ir nepateikus nuorodos (jeigu viešinimo procesas prasidėjęs, likus mažiau kaip 5 d. d. iki viešo susirinkimo) viešas susirinkimas laikomas neįvykusiu ir procedūra kartojama pagal aukščiau pateiktas rekomendacijas.2024 metai
Data Pavadinimas Vizualizacija / Projektinis pasiūlymas Architekto pastabos
2024-05-14

Prekybos paskirties pastato Laisvės g.18, Kalvarijos m., paskirties keitimo ir rekonstravimo projektas

Projektinis pasiūlymas
Vizualizacija

2024-05-09

Plovyklos Alytaus g. 2, Kalvarijoje projektiniai pasiūlymai

Projektinis pasiūlymas

Vizualizacija

2024-04-02

Automobilių remonto dirbtuvių Kalvarijoje, Vytauto g. 84, statybos projektiniai pasiūlymai

Projektinis pasiūlymas

Vizualizacija

2024-03-18

Kalvarijos miesto Vasario 16-tosios (Nr. KV8019) gatvės atkarpos nuo P.
Klimo g iki S. Nėries g. kapitalinis remontas

Projektinis pasiūlymas

Vizualizacija

Pritarta 
2024-02-22

Kitos (fermų) paskirties pastato- karvidės, Mikalaukos k., Kalvarijos sen., Kalvarijos 
r. sav., statybos projektas

Projektinis pasiūlymas
Vizualizacija

Pritarta
2024-02-13

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2654 Senoji Radiškė–Naujieji Alksnėnai ruožo nuo 0,019 iki 2,178 km rekonstravimo techninis darbo projektas

Projektinis pasiūlymas
Vizualizacija

Pritarta
2024-02-06

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2654 Senoji Radiškė–Naujieji Alksnėnai ruožo nuo 2,200 iki 3,761 km rekonstravimo projektas

Projekto rengimo pagrindas
Vizualizacija
Projektinis pasiūlymas

Pritarta
2024-01-22

Pastato Kalvarijoje, Vilkaviškio g.3 paskirties keitimas (iš administracinės paskirties į gyvenamosios paskirties patalpas)

Vizualizacija

Projektinis pasiūlymas

 Pritarta
2024-01-15

Kalvarijos miesto Taikos g-vės (Nr. KV8015) kapitalinis remontas

Projektinis pasiūlymas

PP brėžinys

Pritarta
2023 metai
2022 metai
Data Pavadinimas Vizualizacija / Projektinis pasiūlymas Architekto pastabos
2022-12 Informacija apie rengiamą prekybos centro "IKI" Dariaus ir Girėno g. 25, Kalvarijoje, statybos projektą  PRITARTA
2022-09 Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g. 11, Kalvarijos m., supaprastintas rekonstravimo projektas

Informacija

Informacija

PRITARTA
2022-06 Kalvarijos miesto J. Basanavičiaus gatvės (KV8010), kelio KV0071 kapitalinio remonto ir vandentiekio, nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas

Informacija

PRITARTA
2022-04 Informacinis pranešimas apie viešą visuomenės supažindinimą su valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 85,00 iki 97,06 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

PRITARTA
2022-04 Informacija apie rengiamą prekybos centro "IKI" Dariaus ir Girėno g. 25, Kalvarijoje, statybos projektą 

Informacija

Informacija

Informacija

PRITARTA
2022-04 Pagalbinio ūkio paskirties pastatų su trumpalaikio apgyvendinimo patalpomis Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Smalninkų k. 4 rekonstravimo projektas.

Informacija

Informacija

PRITARTA
2022-04 Prekybos paskirties statinio (degalinės) Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brazavo k., Muitinės g. 5 b, projektas

Informacija

PRITARTA
2022-04 Duomenys apie numatomą projektuoti degalinės operatorinę su prekybos sale

Informacija

Informacija

PRITARTA
2022-04 Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus" nuostatomis parengti Prekybos paskirties statinio (degalinės) Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brazavo k., Muitinės g. 5 b, projektiniai pasiūlymai

PRITARTA
2022-04 Duomenys apie numatomą projektuoti degalinės operatorinę su prekybos sale

PRITARTA
2022-04 Pagalbinio ūkio paskirties pastatų su trumpalaikio apgyvendinimo patalpomis Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Smalninkų k. 4 rekonstravimo projektas.

PRITARTA

2021 metai
2017 metai
Atnaujinta: 2024-05-14, 14:53:04