Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAI

Registracija į civilinės saugos mokymo kursus 2018 m.

 
Kursai vyksta Ugniagesių gelbėtojų mokykloje, R. Jankausko g. 2, Vilniuje. Mokymo kursai nemokami. Apgyvendinimo paslaugos neteikiamos.

Klausytojai  į Civilinės saugos mokymo kursus priimami pagal išankstines valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų vadovų pasirašytas ir (ar) patvirtintas paraiškas (pagal nustatytą formą).

Į mokymo kursus priimami asmenys, atitinkantys civilinės saugos mokymo programoje nurodytas kursų klausytojų kategorijas.
Į kursus atvykstantys ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovų įgalioti vykdyti civilinės saugos funkcijas asmenys turi pateikti įgaliojimo kopiją.
Klausytojai į tęstinio civilinės saugos mokymo kursus priimami tik pateikę įvadinio civilinės saugos mokymo kursų pažymėjimą.

Dėmesio!

2018 metais civilinės saugos mokymo kursus pagal: Ūkio subjektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų, Žmogaus saugos mokytojų, Civilinės saugos dėstytojų įvadinio civilinės saugos mokymo programas galima baigti nuotoliniu būdu (Moodle aplinkoje). Norintys mokytis nuotoliniu būdu turi atsiųsti išankstinę paraišką ne vėliau kaip 5 darbo dienomis iki mokymo kursų pradžios. Atsiuntę paraiškas asmenys gaus tikslesnę informaciją apie prisijungimo būdą ir per 4 darbo dienas nuo kursų pradžios turės prisiregistruoti nuotolinio mokymo kursų sistemoje. Perskaitę kurso medžiagą ir atlikę nurodytas užduotis, gaus kursų baigimą liudijantį pažymėjimą. Išsamesnę informaciją apie mokymąsi nuotoliniu būdu suteiks Regina Voitkevič, tel. 85 238 1368, el. paštas [email protected]

 Civilinės saugos mokymo kursų grafikas

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Mokymo data

 Mokymo vieta

Atsakingi už  kursų organizavimą asmenys 

 1.

Asmenų, dalyvaujančių ekstremaliųjų situacijų valdyme, įvadinio civilinės saugos mokymo programa

vasario 20 d. - vasario 22 d.
kovo 6 d. - kovo 8 d.
kovo 27 d. - kovo 29 d.
balandžio 17 d. - balandžio 19 d. 

R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius

Janina Monkeliūnienė 
[email protected]
8 5 238 1368; 8 5 240 2802 

gegužės 8 d. - gegužės 10 d.  
birželio 12 d. - birželio 14 d. 
rugsėjo 4 d. - rugsėjo 6 d.
spalio 16 d. - spalio 18 d.
lapkričio 6 d. - lapkričio 8 d.
gruodžio 11 d. - gruodžio 13 d.

R. Jankausko g. 2, 
LT-04310 Vilnius

 2.

Ūkio subjektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa  Nuotolinis mokymas!

kovo 5 d. - balandžio 5 d.
gegužės 14 d. - birželio 14 d.
rugsėjo 17 d. - spalio 18 d.
lapkričio 12 d. - gruodžio 14 d.

  
Nuotolinis mokymas!

Regina Voitkevič
[email protected]
8 5 238 1368; 8 5 240 2802 

3.

Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa

balandžio 10 d. - balandžio 12 d.

R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius

Janina Monkeliūnienė 
[email protected]
8 5 238 1368;  8 5 240 2802 

lapkričio 20 d. - lapkričio 22 d.

 

 4.

Kultūros paveldo objektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa

balandžio 24 d. - balandžio 26 d.
rugsėjo 18 d. - rugsėjo 20 d.

R. Jankausko g. 2,
LT-04310 Vilnius

Janina Monkeliūnienė  
[email protected]
8 5 238 1368;  8 5 240 2802

 5.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa

gegužės 29 d. - gegužės 31 d.

R. Jankausko g. 2, 
LT-04310 Vilnius

Janina Monkeliūnienė  
[email protected]
8 5 238 1368; 8 5 240 2802

 6.

Savivaldybių civilinės saugos specialistų įvadinio civilinės saugos mokymo programa 

lapkričio 12 d. - lapkričio 16 d.

R.Jankausko g. 2, 
LT-04310 Vilnius

Janina Monkeliūnienė  
[email protected]
8 5 238 1368; 8 5 240 2802

 

 

 7.

Žmogaus saugos mokytojų įvadinio civilinės saugos mokymo programa 
Nuotolinis mokymas!

gegužės 14 d. - gegužės 18 d

R. Jankausko g. 2, 
LT-04310 Vilnius

Janina Monkeliūnienė   
[email protected]
8 5 238 1368;  8 5 240 2802

kovo 1 d. - balandžio 3 d.
gegužės 7 d. - birželio 7 d.
rugsėjo 3 d. - spalio 3 d.
lapkričio 5 d. - gruodžio 5 d.

Nuotolinis mokymas! 

 8.

Civilinės saugos dėstytojų įvadinio civilinės saugos mokymo programa
Nuotolinis mokymas!

balandžio 9 d. - gegužės 10 d.
spalio 1 d. - spalio 31 d.

Nuotolinis mokymas! 

Janina Monkeliūnienė  
[email protected]
8 5 238 1368; 8 5 240 2802

 9.

Reagavimo į cheminius, biologinius, radiacinius ir branduolinius įvykius tęstinio civilinės saugos mokymo programa

spalio 23 d. - spalio 25 d.

R. Jankausko g. 2,
LT-04310 Vilnius

Janina Monkeliūnienė  
[email protected]
8 5 238 1368;  8 5 240 2802

 10.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa

kovo 20 d. - kovo 22 d.
birželio 5 d. - birželio 7 d.
spalio 2 d. - spalio 4 d.
lapkričio 27 d. - lapkričio 29 d.

R. Jankausko g. 2, 
LT-04310 Vilnius

Janina Monkeliūnienė 
[email protected]
8 5 238 1368; 8 5 240 2802 

 11.

Civilinės saugos pratybų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa 

rugsėjo 25 d. - rugsėjo 27 d.

R. Jankausko g. 2,
LT-04310 Vilnius

 Alina Paškevičiūtė  
[email protected]  
8 5 238 1368; 8 5 240 2802 

 12.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa

spalio 9 d. - spalio 11 d.

R. Jankausko g. 2,
LT-04310 Vilnius

Janina Monkeliūnienė 
[email protected]
8 5 238 1368;  8 5 240 2802 

13.

Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa 

gruodžio 4 d. - gruodžio 6 d.

R.Jankausko g. 2,  
LT-04310 Vilnius

 Janina Monkeliūnienė  
[email protected]
8 5 238 1368;  8 5 240 2802 

14.

Žmogaus saugos mokytojų tęstinio civilinės saugos mokymo programa

gegužės 21 d. - gegužės 25 d.
rugsėjo 10 d. - rugsėjo 14 d.

R. Jankausko g. 2, 
LT-04310 Vilnius

Janina Monkeliūnienė  
[email protected]
8 5 238 1368; 8 5 240 2802 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos narių įvadinio civilinės saugos mokymo programa

rugsėjo 17 d. - rugsėjo 19 d.

R.Jankausko g. 2,  
LT-04310 Vilnius

Janina Monkeliūnienė  
[email protected]
8 5 238 1368; 8 5 240 2802

 

Civilinės saugos mokymus reglamentuoja:

  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 718 „Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 69-3443).
  2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM2010 m. liepos 21 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-219 „Dėl Tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 90-4803).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Civilinės saugos mokymo tvarkos apraše yra išskirtos visų civilinės saugos sistemos subjektų, tame tarpe ir ūkio subjektų (kitų įstaigų) darbuotojų kategorijos, kurias atitikus, privaloma būti išklausius įvadinį civilinės saugos mokymo kursą, po kurio žinios civilinės saugos srityje turi būti gilinamos tęstiniuose civilinės saugos mokymuose. Civilinės saugos kursai organizuojami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre ir apskričių priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose. Apskričių priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose išklausyti civilinės saugos mokymo kursą kas 3 metai privalo visų ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojai, atsakingi už civilinę saugą

Civilinės saugos mokymas nustatytu periodiškumu taip pat privalo būti organizuojamas ūkio subjekto (kitos įstaigos) darbo vietoje.

Ūkio subjekto (kitos įstaigos) darbuotojų pratybos organizuojamos tuose ūkio subjektuose (kitose įstaigose), kurių vadovai privalo organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą.

Civilinės saugos pratybų organizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimas „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 107-5537).

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

Atnaujinta: 2022-12-19, 13:42:39