Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS ESANT BIOLOGINEI TARŠAI

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius 2010 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1-34 patvirtino civilinės saugos rekomendacijas, kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai išvengti ar patirti kuo mažiau žalos.

 1. Esant biologinei taršai:
  1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą;
  1.2. nepasiduokite panikai;
  1.3. nevartokite produktų, kurie nėra termiškai apdoroti, arba naudokite tik tuos produktus, kurie buvo sandariai uždaryti, vartokite tik virintą vandenį;
  1.4. laikykitės asmens higienos reikalavimų;
  1.5. patalpas ir liečiamus paviršius valykite drėgna šluoste;
  1.6. pajutę pirmuosius sveikatos sutrikimus: pykinimą, vėmimą, viduriavimą, kylančią temperatūrą– tuoj pat kreipkitės į asmens sveikatos priežiūros specialistus.
 2. Kilus įtarimui, kad į aplinką pateko biologinis agentas:
  2.1. išjunkite patalpoje ar teritorijoje esančius ventiliatorius ir pastato oro kondicionavimo sistemą;
  2.2. nedelsdami palikite patalpą ar teritoriją;
  2.3. patalpoje sandariai uždarykite duris ir langus arba aptverkite vietovę, kur gali būti biologinis agentas, stenkitės, kad į patalpą ar teritoriją niekas neįeitų;
  2.4. nedelsdami praneškite savo institucijos vadovui ir skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu;
  2.5. surašykite visus kambaryje, patalpoje ar teritorijoje buvusius asmenis, kad atsakingų institucijų specialistai galėtų nedelsdami vykdyti židinio lokalizavimo, padarinių šalinimo darbus ir teikti skubią medicinos pagalbą.
Atnaujinta: 2022-12-19, 13:03:02