Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS GAVUS ĮTARTINĄ LAIŠKĄ AR PAKETĄ SU MILTELIAIS IR JIEMS IŠSIBARSČIUS

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius 2010 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1-34 patvirtino civilinės saugos rekomendacijas, kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai išvengti ar patirti kuo mažiau žalos.

 1. Gavus įtartiną laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius:
  1.1. nekratykite, nepurtykite, neprakirpkite ir neišimkite laiško ar paketo turinio;
  1.2. nebandykite valyti miltelių, jų uostyti, liesti;
  1.3. išjunkite ventiliatorius ir pastato oro kondicionavimo sistemą;
  1.4. užsimaukite apsaugines pirštines;
  1.5. nedelsdami uždenkite išsibarsčiusius miltelius drabužiais, popieriumi, šiukšlių dėže ar kt.;
  1.6. išeikite iš patalpos ir sandariai uždarykite duris ir langus arba aptverkite vietovę, kurioje rastas įtartinas laiškas ar paketas, neleiskite įeiti kitiems asmenims;
  1.7. nusiplaukite rankas su muilu;
  1.8. kuo greičiau nusivilkite užterštus drabužius ir sudėkite juos į plastikinį maišą;
  1.9. kuo greičiau nusiprauskite duše su muilu. Nenaudokite chlorkalkių ar kitų dezinfekavimo medžiagų;
  1.10. surašykite visus žmones, buvusius tame kambaryje ar teritorijoje, ypač tuos, kurie turėjo tiesioginį kontaktą su milteliais;
  1.11. jei esate namie, skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu;
  1.12. jei esate darbovietėje, praneškite apie įvykį savo institucijos vadovui ir skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu.
 2. Įtartino paketo ar laiško požymiai:
  2.1. pernelyg didelės pašto išlaidos;
  2.2. ranka rašytas ar prastai išspausdintas adresas;
  2.3. iškirptos ir priklijuotos spausdintos raidės;
  2.4. rašybos klaidos;
  2.5. nėra atgalinio adreso;
  2.6. riebalinės dėmės, išblukusios spalvos;
  2.7. didelis svoris;
  2.8. kreivas ar grublėtas vokas;
  2.9. išsikišę laidai ar aliuminio folija;
  2.10. pernelyg didelės saugos medžiagos (maskuojamosios juostos, virvės ir pan.);
  2.11. tiksėjimo garsas;
  2.12. pažymėtas užrašu „personalinis“ arba „konfidencialus“.
Atnaujinta: 2022-12-28, 09:17:29