Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS POTVYNIUI

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius 2010 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1-34 patvirtino civilinės saugos rekomendacijas, kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai išvengti ar patirti kuo mažiau žalos.

 1. Iškilus potvynio grėsmei:
  1.1. būkite pasirengę apsaugoti savo gyvybes, gyvulius ir turtą (esant galimybei, iš anksto apdrauskite savo ir šeimos narių gyvybę bei turtą, gerai izoliuokite visus elektros laidus, kad neįvyktų trumpasis jungimas, paruoškite gyvuliams ir baldams pakylas, užsandarinkite šulinius);
  1.2. paruoškite visas turimas plaukiojimo priemones, apsirūpinkite paprasčiausiais plaustais;
  1.3. apsirūpinkite neperšlampama apranga (žvejų batais, apsiaustais ir kt.);
  1.4. sutvarkykite vandens nutekėjimo sistemas, išvalykite lietaus nutekėjimo groteles;
  1.5. parūpinkite ne mažiau kaip 10-čiai parų:
     1.5.1. ilgai negendančių maisto produktų,
     1.5.2. būtiniausių medikamentų,
     1.5.3. geriamojo vandens,
     1.5.4. degtukų, žvakių, žibalinių lempų, žibalo, žibintų, malkų,
     1.5.5. mobiliojo ryšio telefoną;
  1.6. iš rūsių išneškite daržoves, maisto atsargas, vertingus daiktus sukelkite kuo aukščiau;
  1.7. lengvesnius daiktus, kuriuos gali sugadinti vanduo, nuneškite į viršutinius aukštus, pastoges;
  1.8. apsaugokite namą nuo ledo lyčių, įkalkite apsauginius stulpus;
  1.9. pažymėkite vėliavėlėmis ar kitais ženklais, kaip privažiuoti nuo pagrindinio kelio iki namų;
  1.10. patikrinkite, kad garažuose, ūkiniuose pastatuose, sandėliukuose neliktų cheminių medžiagų (dažų, tepalų, degalų, chemikalų ir kt.), kurie gali užteršti aplinką;
  1.11. jei nutarėte išvykti į saugesnę vietovę, prieš palikdami namus, užsukite vandens, dujų sklendes, išjunkite elektrą, užrakinkite duris, uždarykite (užkalkite) langus. Pasiimkite būtiniausius daiktus:
     1.11.1. pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę. Nepamirškite reguliariai vartojamų vaistų;
     1.11.2. dokumentus (pasas, gimimo ir santuokos liudijimas, atestatas, diplomas, nuosavybės dokumentai);
     1.11.3. pinigus (grynieji pinigai, kreditinės kortelės, vertybiniai popieriai, brangenybės);
     1.11.4. šeimos relikvijas, kelias nuotraukas;
     1.11.5. ilgai negendančių maisto produktų (2–3dienoms);
     1.11.6. geriamojo vandens;
     1.11.7. reikalingų drabužių (pagal sezoną);
     1.11.8. tualetinius reikmenis;
     1.11.9. asmeninės apsaugos priemones (jei turite);
     1.11.10. nešiojamąjį radijo imtuvą ir žibintuvėlį, atsarginius elementus, degtukus;
     1.11.11. mobilųjį telefoną.
 2. Jei kilus potvyniui nusprendėte nesikelti iš savo gyvenamosios vietos, patariama:
  2.1. jei apie namus jau kyla vanduo, pakilkite į viršutinius aukštus, jeigu namas vienaukštis– įsitaisykite pastogėje esančiose patalpose;
  2.2. mokėkite pagalbos ženklus:
     2.2.1. ant stogo stovintis žmogus, V raidės forma pakėlęs rankas– gelbėkite;
     2.2.2. iškeltas audeklo gabalas (naktį– žibinto šviesa)– reikalinga pagalba;
     2.2.3. mosavimas audeklo gabalu (naktį– mirksinti žibinto šviesa: trys trumpi, trys ilgi, trys trumpi, SOS)– reikalinga skubi pagalba;
  2.3. brisdami užlietomis vietovėmis, kad neįsmuktumėte į atvirą šulinį, vandens išplautą duobę, kelią tikrinkite kartimi;
  2.4. jei tektų eiti keliese per užtvindytą vietovę, patartina susirišti virve;
  2.5. jei įkristumėte į vandenį, nusimeskite sunkius drabužius ir apavą, bandykite įsikibti į netoliese plaukiojančius ar virš vandens kyšančius daiktus, kuo tvirčiau laikykitės ir laukite pagalbos;
  2.6. neišleiskite iš namų vienų mažamečių vaikų, pagyvenusių ir neįgalių žmonių;
  2.7. atsargiai naudokitės elektros ir dujiniais prietaisais;
  2.8. palaikykite ryšį su kaimynais ir būkite pasiruošę padėti vieni kitiems;
  2.9. padėkite laukiniams žvėrims, iš pavienių sausumos salelių perkelkite juos į laukus.
 3. Atslūgus potvyniui:
  3.1. griežtai draudžiama liesti nutrūkusius laidus, patiems atlikti elektros tinklų ir elektros įrenginių remonto darbus, įjungti agregatus, stakles ir kitus įrenginius;
  3.2. praneškite atitinkamoms tarnyboms apie elektros tinklų, vandentiekio ir dujų sistemų gedimus ir laukite jų pagalbos;
  3.3. nevartokite šulinio vandens, kuris gali būti užterštas;
  3.4. nevalgykite vandenyje mirkusių maisto produktų;
  3.5. išvalykite šulinius (ištraukite šiukšles, pagalius, išsemkite nešvarų vandenį). Po paros atsiradusį vandenį išsemkite. Vartoti vandenį galėsite pagal kompetentingų institucijų nurodymus pašalinus chlorą iš šulinių vandens ir atlikus laboratorinius tyrimus.
Atnaujinta: 2022-12-19, 12:40:42