DĖL TURTO (ĮSKAITANT GAUTAS PAJAMAS) DEKLARAVIMO UŽ 2020 METUS

Asmenys ir šeimos, gaunantys paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, privalo Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą ir gautas pajamas.

Asmenys, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka nedeklaravę turimo turto (įskaitant gautas pajamas) iki gegužės 1 dienos dėl Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų svarbių priežasčių (ligos, kai asmuo gydomas stacionare, sužalojimo, nėštumo, likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, gimdymo ir praėjus 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų - 70 kalendorinių dienų), dėl savivaldybės, kurios administracijai pateikė prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti, teritorijoje paskelbtos epidemijos, stichinės nelaimės arba nelaimingo atsitikimo, dėl šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirties, priežiūros ar slaugymo, dėl sulaikymo, suėmimo, arešto atlikimo, dėl Karo prievolės įstatyme nustatytų pareigų vykdymo), iki einamųjų metų birželio 1 dienos apie tai informuoja savivaldybės administraciją, pateikia šias priežastis pagrindžiančius dokumentus ir deklaruoja turimą turtą (įskaitant gautas pajamas). Šią pareigą turi asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, ir asmenys ir šeimos, kuriems nuomojamas socialinis būstas.

Valstybinė mokesčių inspekcija turto deklaravimo termino vėlesniam laikotarpiui nukėlusi nebuvo.

Atnaujinta: 2022-12-30, 09:05:44