Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

NEFORMALUSIS UGDYMAS

Kontaktai: 
Vytauto g. 11, Kalvarija,
tel. (8 343) 23045, (8 343) 21 093


https://www.kalvarijosmm.lt/

Pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa
Mokiniai priimami nuo 6 -10 metų. Gali rinktis spalvinę, grafinę, erdvinę raišką, dailės pažinimą.

Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa
Mokiniai priimami nuo 10-18 metų. Gali rinktis piešimą, tapybą, skulptūrą, kompoziciją, dailėtyrą, fotografiją, braižybą, 3 D piešimo saviraiškos ugdymo programą.

Pradinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa
Mokiniai priimami nuo 6-10 metų. Gali rinktis klasikinio šokio, lietuvių liaudies šokio ugdymo programas.

Pagrindinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa
Mokiniai priimami nuo 10-18 metų baigus pradinio šokio ugdymo programą.
Gali rinktis klasikinio šokio, lietuvių liaudies šokio, pasaulio tautų šokio, pramoginio - šiuolaikinio šokio ugdymo programas.

Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa
Mokiniai priimami nuo 6- 10 metų. Gali rinktis muzikavimo (akordeono, trimito, smuiko, kanklių, skrabalų, trimito, saksofono, dainavimo, gitaros, sintezatoriaus), solfedžio ugdymo programas.

Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa
Mokiniai priimami nuo 10-18 metų, baigę pradinio muzikavimo ugdymo programą.
Gali rinktis muzikavimo (akordeono, trimito, smuiko, kanklių, skrabalų, trimito, saksofono, dainavimo, gitaros, sintezatoriaus), solfedžio, muzikos istorijos ugdymo programas.

Muzikos mėgėjų neformaliojo ugdymo programa
Mokiniai priimami baigę 4 klases. Gali rinktis muzikavimo (akordeono, trimito, smuiko, kanklių, skrabalų, trimito, saksofono, dainavimo, gitaros, sintezatoriaus) ugdymo programas.

Išplėstinio muzikinio neformaliojo švietimo ugdymo programa
Mokiniai priimami baigę pagrindinio ugdymo programą. Gali rinktis instrumentą, ansamblius (skudutininkų, kanklininkių, smuikininkių, akordeonininkų, trimitininkų, gitaristų, saksofonininkų, vokaliniį ansamblį), pučiamųjų orkestrą.

Suaugusiųjų muzikinio neformaliojo ugdymo programas
Gali rinktis muzikos instrumentus, dainavimą.

Mokestis už ugdymą:

  • pradinio ir pagrindinio dailės ugdymo, pradinio ir pagrindinio choreografijos ugdymo, pradinio ir pagrindinio muzikavimo ugdymo ir pagrindinio muzikos mėgėjų ugdymo programų mokiniams - 10,00 Eur;
  • išplėstinio ugdymo programos mokiniams - 5,00 Eur;
  • instrumento nuoma - 6,0 Eur;
  • suaugusiųjų ugdymas - 20, 00 Eur.

Kalvarijos sporto centras

Kontaktai: Krosnos g. 30, Kalvarija, tel. (8 343) 24 263 

http://www.sckalvarija.lt/

Sporto šaka

Grupė pagal ugdymo programos etapų metus

Kontaktinių

valandų skaičius per savaitę

Sportininkų amžius

Boksas

Pradinio rengimo 2 m.

8

11-14 m.

Meistriškumo ugdymo 3 m.

16

15-16 m.

Meistriškumo ugdymo 4 m.

20

17-18 m.

Futbolas

Pradinio rengimo 1 m.

12

6-10 m.

Pradinio rengimo 1 m.

10

11-13 m.

Meistriškumo ugdymo 3 m.

14

14-18 m.

Lengvoji atletika

Pradinio rengimo 2 m.

10

7-13 m.

Pradinio rengimo 2 m.

10

13-18 m.

Krepšinis

Pradinio rengimo 1 m.

7

10-12 m.

Pradinio rengimo 1 m. (mergaitės)

7

8-10 m.

Meistriškumo ugdymo 1 m.

10

13-16 m.

Meistriškumo ugdymo 2 m.

12

17-18 m.

Ugdymas nemokamas.

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras

Kontaktai:
Krosnos g. 28, Kalvarija,
tel. (8 343) 21502

https://kalvarijoskc.lt/

Mažylių šokių kolektyvas „Jurginėlis"
Priimami 2-6 metų vaikai.

Merginų liaudiškų šokių kolektyvas „Jurginėlis"
Priimami 7-12 klasių mokiniai.

Jaunučių liaudiškų šokių kolektyvas „Jurginėlis"
Priimami 1-6 klasės mokiniai.

Užsiėmimai nemokami.

Atnaujinta: 2023-01-04, 18:30:54