Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

  1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM2010 m. balandžio 19 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-134 „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 46-2236, TAR, 2014-01-31, Nr. 847);
  2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011 Nr. 70-3360).
  3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 2011 m. vasario 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011 Nr. 24-1200).
  4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM2010 m. birželio 28 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-191 „Dėl Perspėjimo sistemai keliamų reikalavimų, Civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 80-4202);
  5. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM2010 m. birželio 28 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-193 „Dėl Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 80-4204, TAR, 2014-06-06, Nr. 7267);
  6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 2011m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 1-52 „Dėl slėptuvių parinkimo ir įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 18-909).;
  7. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM2010 m. liepos 21 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-219 „Dėl Tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 90-4803, TAR, 2014-05-26, Nr. 5652);
  8. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM2010 m. rugsėjo 16 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-263 „Dėl Civilinės saugos būklės savivaldybėse, ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 111-5677, TAR, 2014-04-29, 2014-04892);
  9. Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie VRM2011 m.liepos 18 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-225 " Dėl civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" ( Žin., 22011, Nr. 95-4509).
Atnaujinta: 2022-12-19, 11:48:41